Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

1,5 mln zł z PFRON dla Łomży i Białegostoku

30 maja 2023

Łomżyński samorząd przebuduje Zespół Szkół Specjalnych

Miasto Łomża dostosuje dla osób z niepełnosprawnościami Zespół Szkół Specjalnych, a miasto Białystok – V Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Gastronomicznych. We wtorek, 30 maja, marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali z włodarzami tych samorządów umowy na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) robót budowlanych.

Marszałek pogratulował samorządowcom dobrze złożonych wniosków:

– Bardzo się cieszę, że coraz więcej takich umów jest podpisanych. W ramach PFRON trafia do naszego województwa więcej środków i jako zarząd województwa zwiększamy coraz bardziej pulę na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami – przypomniał Artur Kosicki. – Oby takich inwestycji było jak najwięcej w całym regionie.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski wyjaśnił, że za blisko 530 tys. zł łomżyński samorząd przebuduje i wyposaży budynek, w tym pion kuchenny, w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży.

– Dzięki środkom z PFRON i decyzji zarządu województwa uda nam się zrealizować bardzo ważną i długo wyczekiwaną inwestycję, o którą zabiegaliśmy od lat – powiedział prezydent Łomży i przekazał serdeczne podziękowania podlaskiemu samorządowi od dzieci i rodziców z Zespołu Szkół Specjalnych.

Z kolei miasto Białystok podpisało dwie umowy na blisko 1 mln zł. Pomoc przeznaczy na rozbudowę budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Powstanie tam sala gimnastyczna z zapleczem i łącznikiem, a teren wokół zostanie zagospodarowany. Dzięki dofinansowaniu z PFRON przebudowany zostanie również budynek Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Przedsięwzięcie obejmie również zagospodarowanie terenu oraz infrastrukturę techniczną.

– Cieszymy się z tego dofinansowania, bo dzięki niemu możemy realizować inwestycje, z których  skorzystają osoby najbardziej potrzebujące wyrównywania szans, szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami– zauważył wiceprezydent Przemysław Tuchliński.

Marszałek przypomniał, że dwa tygodnie temu, 15 maja, zarząd województwa podpisał umowy z miastem Białystok na wsparcie z tej puli dwóch innych zadań. Dotyczyły rozbudowy i przebudowy budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku (1,7 mln zł) oraz Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku (ponad 650 tys. zł). Łącznie więc białostocki samorząd, dzięki decyzji zarządu województwa, otrzymał w br. ponad 3,3 mln zł z PFRON na cztery inwestycje.   

****

Środki z PFRON, będące w gestii Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2023 r., to łącznie ponad 13,4 mln zł. Na roboty budowlane zostało przyznanych 3,8 mln (cztery inwestycje w Białymstoku i jedna w Łomży), ponad 9,1 mln zł na utrzymanie i działanie zakładów aktywności zawodowej i 500 tys. zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

30 maja 2023

Powrót na początek strony