Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

2. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VII kadencji

17 maja 2024

Jak poinformował przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski, obrady zaplanowano na piątek (24.05). Odbędą się one w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry (sala nr 115). Początek o godz. 15.

Transmisja będzie dostępna w dniu sesji.

Proponowany porządek obrad:

     1.Otwarcie sesji.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Sejmiku.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2024. /Druk Nr 4/
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 12/
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Sejmiku Województwa. /Druk Nr 9/
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 10/
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 13 /
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. /Druk Nr 11/
 9. przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. /Druk Nr 6/
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku. /Druk Nr 7/
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. /Druk Nr 8/
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Podlaskiego do składu Podlaskiej Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego działającej Rady Działalności Pożytku Publicznego. /Druk Nr 5/
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych- Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku poprzez zmianę siedziby. /Druk Nr 2/
 14. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 3/.
 15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 16. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1/
 17. Wolne wnioski, informacje
 18. Zamknięcie sesji.

 

fot.: Mateusz Duchnowski

Opublikował: Barbara Likowska-Matys

17 maja 2024

Powrót na początek strony