Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

58. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - transmisja 27 listopada

27 listopada 2023

Jak poinformował przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski, obrady zaplanowano na 27 listopada br. (poniedziałek). Początek o godz. 14. Wcześniej o godz.13 będzie kontynuowana nadzwyczajna sesja sejmiku rozpoczęta 14 listopada. Obrady będą transmitowane w mediach społecznościowych i na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego. Oba posiedzenia odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry (sala Nr 115).

Linki do transmisji 58. sesji sejmiku:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie nowych Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Sejmiku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039. /Druk Nr 1088/.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. /Druk Nr 1087/.
7. I czytanie – omówienie projektów uchwał wraz z objaśnieniami:
    a) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039. /Druk Nr 1089/.
    b) projektu uchwały budżetowej województwa podlaskiego na rok 2024. /Druk Nr 1090/.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolno na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej wsi Zabiele”. /Druk Nr 1078/.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Teatru Wierszalin w Supraślu, darowizny zabudowanej nieruchomości, położonej w Supraślu przy ul. Kościelnej 4. /Druk Nr 1083/.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. /Druk Nr 1081/.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Podlaskiego”. /Druk Nr 1091/.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach w latach 2024-2025. /Druk Nr 1086/.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Podlaskie z Miastem Łomża umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na realizację w latach 2022-2023 zadania pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. /Druk Nr 1082/.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację przez gminy zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. /Druk Nr 1080/.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. /Druk 1085/.
 7. Informacja dotycząca realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w Województwie Podlaskim. /Druk Nr 1077/.
 8. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego na temat bieżącej sytuacji spółki PKS Nova S.A.
 9. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego na temat bieżącej sytuacji w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
 10. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 19 października 2023 r. /Druk Nr 1079/.
 11. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 27 października 2023 roku.
 12. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1084/.
 13. Wolne wnioski, informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z decyzją przewodniczącego sejmiku Bogusława Dębskiego obrady nadzwyczajnej sesji rozpoczętej 14 listopada będą kontynuowane w poniedziałek 27 listopada o godz. 13. Sejmik w trybie nadzwyczajnym zebrał się na wniosek ośmiu radnych. 

Linki do transmisji

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Krzysztof Duszyński

 

Opublikował: Barbara Likowska-Matys

27 listopada 2023

Powrót na początek strony