Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

62. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

19 lutego 2024

Jak poinformował przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski, obrady zaplanowano na poniedziałek (19.02). Odbędą się one w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry (sala Nr 115). Początek o godz. 15. Transmisja będzie dostępna w dniu sesji.

Linki do transmisji:

Podlaskie.eu

iTV Wrota Podlasia

YouTube 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039. /Druk Nr 1135/.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok. /Druk Nr 1134/.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. /Druk Nr 1130/.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Hajnówce, obr. 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 499/12. /Druk Nr 1110/.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia Powiatowi Sokólskiemu zgodyna zmianę warunków umowy darowizny na rzecz Powiatu Sokólskiego nieruchomości położonej w Sokółce, w tym na zmianę celu, na który nieruchomość została darowana. /Druk Nr 1111/.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1112/.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Augustów z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1117/.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Siemiatycze z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1122/.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1120/.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Hajnówka z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1121/.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zambrów z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1123/.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Grajewo z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1118/.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wysokie Mazowieckie z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1115/.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1119/.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sokółka z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1116/.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. /Druk Nr 1137/.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. /Druk Nr 1138/.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Diecezji Drohiczyńskiej. /Druk Nr 1139/.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie. /Druk Nr 1140/.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach. /Druk Nr 1141/.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Caritas Diecezji Ełckiej. /Druk Nr 1142/.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Klasztorowi Męskiemu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. /Druk Nr 1143/.

 

 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Prawosławnej pw. Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach. /Druk Nr 1136/.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. /Druk Nr 1124/.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. /Druk Nr 1131/.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa podlaskiego”. /Druk Nr 1133/.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku. /Druk Nr 1125/.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Łomży. /Druk Nr 1126/.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Suwałkach. /Druk Nr 1127/.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. /Druk Nr 1128/.

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipsk zadań zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 664 w zakresie niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 664 na terenie gminy Lipsk. /Druk Nr 1129/.

35. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. . /Druk Nr 1144/.

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zagrożenia ze strony nowego GMO czyli NGT. /Druk Nr 1148/- Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO i Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) z dnia 18 listopada 2023 r.

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zagrożenia ze strony nowego GMO czyli NGT. /Druk Nr 1149/- Petycja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka z dnia 18 listopada 2023 r.

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zagrożenia ze strony nowego GMO czyli NGT. /Druk Nr 1150/- Petycja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka z dnia 15 grudnia 2023 r.

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „STOP NEOKOLONIALIZMOWI” . /Druk Nr 1151/.

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1152/.

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy pracę z Radnym Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1146/.

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1147/.

43. Informacja w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie. /Druk Nr 1132/.

44. Informacja w sprawie II Okresowej Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1145/.

45. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 12 grudnia 2023 r. /Druk Nr 1114/.

46. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 18 grudnia 2023 roku.

47. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2023 roku.

48. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1113/.

49. Wolne wnioski, informacje.

50. Zamknięcie sesji.

 

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego .

 

Publikujący: Aneta Kursa

19 lutego 2024

Powrót na początek strony