Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

64. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

22 kwietnia 2024

W poniedziałek odbędzie się ostatnia sesja w tej kadencji

Jak poinformował przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski, obrady zaplanowano na poniedziałek (22.04). Odbędą się one w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry (sala nr 115). Początek o godz. 15. Transmisja będzie dostępna w dniu sesji.

Transmisja sesji dostępna pod linkami:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Sejmiku.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039. /Druk Nr 1197/.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2024. /Druk Nr 1198/.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. /Druk Nr 1181/.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. /Druk Nr 1189/.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. /Druk Nr 1190/.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. /Druk Nr 1191/.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. /Druk Nr 1192/.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. /Druk Nr 1193/.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „ PILNE! poparcie dla rolników”. / Druk Nr 1195/. – Petycja Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) z dnia 21 lutego 2024 r.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „ PILNE! poparcie dla rolników”. / Druk Nr 1196/. – Petycja Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) z dnia 9 marca 2024 r.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim na lata 2024 – 2027”. /Druk Nr 1183/.

 15. Przyjęcie Stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budowy dróg S8 Białystok – Raczki i S16 Białystok – Ełk.

 16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Województwa Podlaskiego z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”. /Druk Nr 1182/.

 17. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  w Białymstoku /Druk Nr 1187/,
  Łomży /Druk Nr 1186/,
  w Suwałkach /Druk Nr 1188/.

 18. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1184/.

 19. Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie przez Podlaski Urząd Wojewódzki i inne jednostki kontroli zewnętrznej w II półroczu 2023 r. /Druk Nr 1185/.

 20. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 21. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

 22. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1194/.

 23. Wolne wnioski, informacje.

 24. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Opublikował: Aneta Kursa

22 kwietnia 2024

Powrót na początek strony