Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Drugie posiedzenie sejmiku województwa VII kadencji

29 maja 2024

Marszałek województwa i troje członków zarządu siedzą przy stole

Drugie posiedzenie sejmiku województwa VII kadencji / Krzysztof Duszyński / UMWP

Wybór komisji sejmikowych, powołanie przedstawicieli do rad instytucji regionalnych, zmiany w budżecie oraz przyjęcie stanowisk w sprawie Puszczy Białowieskiej i planów przebiegu dróg ekspresowych – to m.in. tematy wtorkowych (28.05) obrad. Była to pierwsza sesja po zaprzysiężeniu radnych, wyborze nowego zarządu województwa i prezydium sejmiku.

Tuż przed rozpoczęciem sesji przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski złożył życzenia radnym z okazji przypadającego w poniedziałek, 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego.

– Wybory w 1990 roku dotyczyły wprawdzie powiatów i gmin, a wybory do sejmików były dopiero w 1998 roku, ale chciałbym podkreślić, że jako samorządy współpracujemy ze sobą, mamy wspólne cele, wspieramy się wzajemnie – podkreślał przewodniczący.

Cezary Cieślukowski pogratulował także Dumie Podlasia, czyli Jagiellonii Białystok zdobycia po raz pierwszy w historii klubu, tytułu mistrza Polski.

– Gratuluję wszystkim Podlasianom, wszystkim kibicom i oczywiście zawodnikom – dodał.

Wtorkowe obrady w dużej mierze były poświęcone sprawom organizacyjnym. Radni wybrali komisje sejmikowe, w których będą pracować. Przypomnijmy, że jest ich dziewięć: Rewizyjna, Skarbu i Finansów; Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji, Zdrowia, Edukacji, Kultury Turystyki i Sportu, Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska; Rodziny i Polityki Społecznej, Statutowo-Regulaminowa oraz Komisja Skarg Wniosków i Petycji.

Wybrano także delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Warto przypomnieć, że w tym gremium każde z szesnastu województw ma czterech przedstawicieli. W skład delegacji „z urzędu” wchodzą: marszałek województwa i przewodniczący sejmiku, a radni wybierają jeszcze dwóch delegatów w głosowaniu – te funkcje zostały powierzone Jarosławowi Dworzańskiemu i Bogdanowi Dyjukowi.

A w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody, działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku, zgodnie z decyzją sejmiku zasiądą radni: Bernadetta Krynicka, Stanisław Derehajło, Mikołaj Janowski i Łukasz Nazarko oraz dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w urzędzie marszałkowskim Anna Krysztopik. Radni wskazali też przedstawicieli sejmiku do składu Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zostali nimi radna Anna Augustyn i były wicewojewoda podlaski Wiesław Żyliński.

Natomiast wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku został wybrany Wojciech Grochowski.

Radni głosowali też nad zmianami budżetowymi. Podjęli m.in. uchwałę dotyczącą zwiększenia o ponad 621 tys. zł dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Tym samym kwota na ten cel wzrosła z ponad 1,8 mln zł do 2,4 mln zł. Zwiększono też dotacje na przedsięwzięcia kulturalne. Blisko 82 tys. zł otrzyma Muzeum Podlaskie. Pieniądze zostaną przeznaczone na wkłady własne do dwóch projektów: „Powstanie Warszawskie – Karny – historie osobiste” i „Straty wojenne regionu – historie obrazów z sowieckiego Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku odnalezionych na Wawelu”.

Radni ponownie przyjęli, a raczej potwierdzili przyjęte jeszcze w poprzedniej kadencji dwa stanowiska. Chodzi o „Stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec objęcia terenu całej Puszczy Białowieskiej ochroną w formie Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska” oraz „Stanowisko wobec planowania przebiegu dróg ekspresowych w województwie podlaskim”.

Aneta Kursa
fot.: Krzysztof Duszyński    

 

link do stanowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej

link do stanowiska w sprawie trasy S8

 

Opublikował: Małgorzata Januszkiewicz

29 maja 2024

Powrót na początek strony