Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs „Podlaskie samorządy dla kobiet”

2 lutego 2024

Kobiety siedzą na widowni, jedna pani przemawia

Konkurs „Podlaskie samorządy dla kobiet” / Paweł Krukowski

Ma promować i wspierać działania podejmowane na rzecz rozwoju kobiet. Konkurs skierowany jest do podlaskich samorządów. Decyzję o jego organizacji podjął zarząd województwa na czwartkowym (1.02) posiedzeniu. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Podlaska Rada Kobiet.

Celem konkursu jest promowanie, wyróżnienie i docenienie samorządów, które podejmują konkretne kroki w kierunku aktywizacji kobiet w działaniach lokalnych oraz tworzenia warunków sprzyjających ich rozwojowi.

Do konkursu można zgłosić się za pomocą formularza konkursowego do 20 lutego br. Laureatów wyłoni zarząd województwa przy konsultacji z kapitułą konkursową.

Podlaska Rada Kobiet, działająca przy marszałku województwa, została powołana w 2023 r. Jest organem opiniująco-doradczym i konsultacyjnym. Do jej zadań należy wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia i zwiększenia aktywności obywatelskiej. Tworzy ją 17 kobiet z Podlaskiego. To przedstawicielki m.in.: biznesu, nauki, kultury, samorządu i medycyny.

Paulina Tołcz
red.: Barbara Likowska-Matys

Opublikował: Krystian Guzewicz

2 lutego 2024

Powrót na początek strony