Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Zaprezentowano plan finansowy na 2024 rok. To najwyższy budżet w historii samorządu

15 listopada 2023

Plan finansowy zakłada wzrost dochodów o ponad 60 proc. w stosunku do obecnego roku – mają one wynieść 1,4 mld zł. Większa o ponad połowę ma być wartość wydatków – założono, że będzie na poziomie 1,5 mld zł. Deficyt budżetowy ma wynieść 85 mln zł, a nadwyżka operacyjna 126 mln zł. W środę, 15 listopada marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś i członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski oraz skarbnik województwa Paweł Jungerman zaprezentowali projekt budżetu województwa podlaskiego na 2024 rok.

– Pod względem wydatków i dochodów jest to najwyższy budżet w historii tego samorządu – zaznaczył Artur Kosicki. – Dochody budżetu zostały zaplanowane na 1,396 mld zł. Dla porównania w 2023 roku dochody wynosiły 866 mln zł. Natomiast wydatki mają wynieść prawie 1,5 mld zł, w tym roku jest to niewiele ponad 950 tys. zł. Deficyt ma być o 4 mln niższy niż ten, jaki zakładaliśmy na rok 2023. Przy takim wzroście wydatków wskazuje to na malejące zadłużenie samorządu województwa – wyjaśniał marszałek.

Deficyt w wysokości 85 mln zł, jak wyjaśniał Paweł Jungerman, zostanie pokryty m.in. przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (35 mln zł) i nadwyżką pieniędzy na rachunku bieżącym budżetu województwa (47,8 mln zł).

Transport i łączność

W tym obszarze zaplanowano aż 760 mln zł. To prawie dwukrotnie więcej niż 2023 r. (359 mln zł).

Najwięcej pieniędzy zapisano na inwestycje drogowe, bo aż 572 mln zł, z tego 270 mln zł to fundusze unijne. To wzrost w stosunku do 2023 roku o blisko 370 mln zł. Na pasażerskie przewozy kolejowe przewidziano prawie 70 mln zł (o 11 mln więcej niż w tym roku), a na przewozy autobusowe 21,5 mln zł (wzrost o 3,3 mln zł w porównaniu do projektu z 2023 roku). W przyszłorocznym planie finansowym znalazły się też m.in. środki na drogi publiczne powiatowe. Na ten cel przewidziano 6,8 mln zł.

Ochrona zdrowia

Budżet tego obszaru pozostaje na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. Na ochronę zdrowia zapisano 69 mln zł. Ale jak przypomniał marszałek, w przyszłym roku na projekt Centrum Leczenia Nowotworów Piersi i Skóry (dawne Breast Cancer Unit) samorząd województwa ma otrzymać 230 mln zł z Funduszu Medycznego (program Ministerstwa Zdrowia).

– Tych pieniędzy jeszcze oczywiście w budżecie nie ma, one będą wprowadzane na etapie realizacji planu finansowego – mówił.

Założono także wzrost wydatków na szpitale – mają one wynieść 36 mln zł. To o 4,4 mln zł w porównaniu z rokiem 2023.

Ochotnicze Straże Pożarne, sport i więcej nakładów na turystykę

Podobnie jak w roku ubiegłym na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP przewidziano 2 mln zł z budżetu województwa. Kwota tego wsparcia została utrzymana na takim samym poziomie jak w roku 2023, choć OSP mogą ubiegać się o dotacje z funduszy unijnych. 

– Pomimo tych nowych możliwości finansowania, samorząd województwa zdecydował utrzymać to wsparcie – zaznaczył Artur Kosicki.

Natomiast budżet zaplanowany na sport to 12,4 mln zł. Z tego 10,8 mln zł to dotacje sportowe.

Dużo więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym, bo aż 6,9 mln zł przeznaczono na turystykę. Z tego 2,6 mln zł to składka na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. W roku 2023 było to 3,1 mln zł (w tym składka 800 tys. zł).

Rekordowe pieniądze na kulturę i ochronę dziedzictwa

Zaplanowano wydatki w wysokości 214,4 mln zł. To aż o 79 mln zł więcej niż w tym roku.

Sporo pieniędzy zostanie przeznaczonych na ochronę zabytków, a to m.in. dzięki wsparciu w wysokości 16,4 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 19,9 mln zł. 

Więcej pieniędzy zarezerwowano na podlaskie instytucje kultury. Jak zaznaczył marszałek Kosicki, jest to wynik realizacji różnego rodzaju zadań i projektów.  

Będą też rozwijane nowe instytucje, takie jak np.: Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. 

– Na tę inwestycję pozyskaliśmy 30 mln z Polskiego Ładu i 40 mln zł mamy zabezpieczone w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 – tłumaczył marszałek.

Koła Gospodyń Wiejskich i Program Odnowy Wsi

Samorząd będzie kontynuował wsparcie tych przedsięwzięć. I tak: Program Odnowy Wsi ma mieć budżet w wysokości 1,375 mln zł, natomiast KGW otrzymają łącznie 550 tys. zł.

Ośrodek w Ignatkach

W przyszłym roku mają rozpocząć się też prace związane z przygotowaniem nowej lokalizacji Regionalnej Placówki Opiekuńczo -Terapeutycznej. Ma ona powstać na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

– Obecna lokalizacja nie jest w stanie spełnić oczekiwań i sprostać potrzebom podopiecznych placówki. Trzeba to zmienić – podkreślał marszałek.

W 2024 r. ma powstać dokumentacja projektowa. Na potrzeby ośrodka w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 5,4 mln zł.

FWGiP, energetyka, nowa instytucja i port lotniczy

W rezerwie budżetowej po raz kolejny zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, który ma na celu pomoc samorządom w realizacji różnych inwestycji. Jego wartość to podobnie jak w tym roku 25 mln zł. Ponadto zaplanowano rezerwy związane z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 3 mln zł oraz na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami cen energii w kwocie 2 mln zł.

Zapisano też nowe rezerwy na wydatki związane z utworzeniem Centrum Kultury Białoruskiej – 1,5 mln zł i powołaniem spółki „Port Lotniczy” – 1 mln zł.

Marszałek Kosicki zapowiedział, że projekt budżetu, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie konsultował ze wszystkimi radnymi, także opozycyjnymi i niezależnymi.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Krzysztof Duszyński

Opublikował: Paulina Dulewicz

15 listopada 2023

Powrót na początek strony