Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

II sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

28 maja 2024

Obrady (pierwotnie zaplanowane na 24 maja) odbędą się we wtorek 28 maja w sali konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry (sala nr 115) urzędu marszałkowskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. Początek o godz. 13.00.

 

Transmisja obrad dostępna pod linkami:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa
  Podlaskiego na rok 2024. /Druk Nr 4/
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 12/
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Sejmiku Województwa. /Druk Nr 9/
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 10/
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 13 /
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. /Druk Nr 11/
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego działającej przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. /Druk Nr 6/
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku. /Druk Nr 7/
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. /Druk Nr 8/
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Podlaskiego do składu Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. /Druk Nr 5/
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych- Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku poprzez zmianę siedziby. /Druk Nr 2/
 15. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. /Druk Nr3/.
 16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 17. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1/
 18. Wolne wnioski, informacje.
 19. Zamknięcie sesji.
Opublikował: Małgorzata Sawicka

28 maja 2024

Powrót na początek strony