Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Pomoc dla seniorów z obszarów wiejskich skrojona na miarę potrzeb

30 marca 2023

Uśmiechnięty mężczyzna

Kompleksowa pomoc dostosowana do indywidualnych potrzeb czy wizyty opiekunki medycznej i dietetyka. To część zakresu unijnego projektu „Dać to, czego naprawdę potrzeba”, realizowanego przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie. Nowatorską opieką, która pozwala na godne spędzenie ostatnich dni, objęto w jego ramach ponad 90 podopiecznych z terenu pięciu gmin (gm. Narew, Narewka, Zabłudów, Michałowo oraz Gródek). Projekt będzie realizowany do końca lutego 2024 r.

Fundacja w ramach prowadzenia społecznego hospicjum domowego od 13 lat pomaga seniorom wymagającym opieki długoterminowej z powodu chorób przewlekłych, nieuleczalnych czy chorym u kresu życia przebywającym w domach. Prowadzony od dwóch lat unijny projekt pozwolił na rozszerzenie zakresu świadczonego wsparcia. Jego partnerami są: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Wspierania  Organizacji Pozarządowych w Białymstoku  oraz, reprezentujący Samorząd Województwa Podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Impuls do zmian

Impulsem do rozszerzenia pomocy dla swoich podopiecznych stały się dotychczasowe doświadczenia pracowników fundacji. Do głównych problemów jakie napotkali, należy m.in. brak możliwości finansowania części świadczonej pomocy przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Trudność stanowi, chociażby krótka lista chorób kwalifikujących do opieki w hospicjum, brak finansowania opiekunek medycznych czy dietetyka.

Potrzeb osób objętych opieką hospicjum nie do końca spełniają też ośrodki pomocy społecznej. Nie zapewniają np. mobilnych opiekunek czy transportu dla osób potrzebujących przewozu.

– System opieki zdrowotnej oddzielony od opieki społecznej, braki profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej generują problemy w jednostkach służby zdrowia w całej Polsce. Ale na szybko starzejących się obszarach wiejskich odczuwa się to mocniej. Jeśli jeszcze dołączyć do tego słabszą dostępność do aptek, wykluczenie komunikacyjne wielu beneficjentów czy praktycznie nie funkcjonującą na obszarach wiejskich przez nas obsługiwanych, pielęgniarską domową opiekę długoterminową, rysuje się skala wyzwań, jaka stanęła przed naszym wiejskim hospicjum – mówi dr Paweł Grabowski z podlaskiej Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.

Unijne przedsięwzięcie jest odpowiedzią na luki w systemie oraz próbą połączenia usług medycznych i społecznych. Pomoc w ramach projektu jest skupiona na faktycznych potrzebach podopiecznych, bez działania w sztywnych ramach wyznaczonych przez instytucje.

Świadczona przez hospicjum opieka została uzupełniona o zespół wykwalifikowanych i zmotoryzowanych opiekunek, które odwiedzają podopiecznych, pomagają w pielęgnacji, zakupach oraz prostych czynnościach medycznych. Pomocą są objęci również opiekunowie seniorów, którzy mogą liczyć na opiekę np. wytchnieniową.

W tej chwili proponowany system opieki jest testowany przez personel medyczny, ekspertów i wspierany przez badania naukowe. W przyszłości będzie można go powielać w innych częściach obszarów wiejskich województwa, a także całej Polski i Europy.

Mądra polityka senioralna

Realizowane przez fundację przedsięwzięcie wpisuje się w kierunki i cele rozwoju Województwa Podlaskiego w obszarach opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej, bo jak pokazują statystki, społeczeństwo naszego regionu starzeje się.

– Traktujemy ten proces jako impuls do rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz adaptacji już istniejących, które mają na celu ułatwianie codziennego funkcjonowania osób starszych. Mądra polityka senioralna jest niezwykle potrzebna naszemu regionowi – mówił Artur Kosicki, marszałek województwa.

Jak podkreślał, doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu pozwolą na przygotowanie rozwiązań uzupełniających opiekę oferowaną przez służbę zdrowia.

Każde wsparcie się liczy

Fundację można wesprzeć wpłacając darowiznę na działalność hospicjum stacjonarnego lub na drugie konto – finansujące codzienną działalność hospicjum domowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej organizacji.

Od 1 lipca 2022 roku Fundacja rozszerzyła swoją działalność o prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo-Hospicyjno-Edukacyjny w Makówce. Od momentu uruchomienia obiektu przyjęto już ponad stu pacjentów, którym zapewniono całodobową opiekę nie tylko medyczną.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Aneta Kursa
fot.: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie

Logotypy projektu Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza

 


 

 

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

30 marca 2023

Powrót na początek strony