Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert – „Kajakowe wyprawy z Zefirem”

10 lipca 2024

spływ kajakowy / Cezary Rutkowski

Oferta uproszczona z pominięciem otwartego konkursu ofert została złożona 4 lipca 2024 roku. Złożono ją na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego „Kajakowe wyprawy z Zefirem” realizowanego przez Klub Żeglarski „Zefir” w Łomży.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na formularzu uwag do Biura Promocji Województwa i Turystyki lub na adres e-mail: bozena.pogorzelska@podlaskie.eu w terminie do dnia 17.07.2024 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

 W załączeniu:

  1. Formularz zgłaszania uwag
  2. Oferta zadania publicznego

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Cezary Rutkowski (archiwum UMPW)

 

Publikujący: Aneta Kursa

10 lipca 2024

Powrót na początek strony