Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego w Futsalu” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

5 marca 2024

Młodzież gra w futsal

Dnia 01 marca 2024 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sportu w Białymstoku pn. „Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego w Futsalu”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@podlaskie.eu w terminie od dnia 06 marca 2024 r. do dnia 12 marca 2024 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Publikujący: Dawid Korpacz

5 marca 2024

Powrót na początek strony