Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Uroki Puszczy Białowieskiej na znakowanych turystycznych szlakach pieszych”. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

10 listopada 2023

Oferta została złożona 9 listopada 2023 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białystoku „Uroki Puszczy Białowieskiej na znakowanych turystycznych szlakach pieszych”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: bozena.pogorzelska@podlaskie.eu  w terminie do dnia 20.11.2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Opublikował: Małgorzata Sawicka

10 listopada 2023

Powrót na początek strony