Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Biuro Kadr i Płac

13 lipca 2023

Sekretariat 85 66 54 108 ul. M. Curie – Skłodowskiej 14, pok. 609
Dyrektor Urszula Kossakowska 85 66 54 108
Referat Kadr i Płac 506 843 070
506 843 061
506 843 062
Referat Spraw Socjalnych i Rozwoju Pracowników 506 843 058

 

Zadania Biura Kadr i Płac określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

W Biurze funkcjonują następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Referat Kadr;
  • Referat Płac;
  • Referat Spraw Socjalnych i Rozwoju Pracowników;
  • Wieloosobowe Samodzielne stanowisko pracy ds. funduszu bezosobowego. 
Opublikował: Paulina Dulewicz

13 lipca 2023

Powrót na początek strony