Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Biuro Organizacji i Nadzoru

13 lipca 2023

Biuro Organizacji i Nadzoru mieści się przy ul. ul. M. Curie-Skłodowskiej 14.
Sekretariat  85 66 54 108 pok. 609
z-ca dyrektora Hanna Sawicka 85 66 54 182 pok. 407
z-ca dyrektora Marian Malinowski 899 027 643 pok. 307
Referat Kancelaria Zarządu 506 843 576 pok. 405
Referat Kancelaria Główna 85 66 54 172 pok. 018 
85 66 54 152 ul. Wyszyńskiego 1, pok. 022
85 66 54 549 ul. Wyszyńskiego 1, pok. 022
85 66 54 312 ul. Poleska 89, pok. 20
85 66 54 230 ul. Poleska 89, pok. 19
85 66 54 900 ul. Poleska 89, pok. 20
Referat Organizacyjny 85 66 54 569 pok. 409
Referat Zamówień Publicznych 506 842 647 pok. 308
85 66 54 551 pok. 307
506 842 518 pok. 309
Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru i kontroli 85 66 54 543 pok. 306

 

Zadania Biura Organizacji i Nadzoru określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W biurze funkcjonują następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Referat Kancelaria Główna;
  • Referat Kancelaria Zarządu;
  • Referat Organizacyjny;
  • Referat Zamówień Publicznych;
  • Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru i kontroli, podległe w zakresie kontroli zarządczej bezpośrednio Marszałkowi;
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych.
Opublikował: Paulina Dulewicz

13 lipca 2023

Powrót na początek strony