Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

22 grudnia 2023

Projekt edukacyjny

Projekt objęty wsparciem z Planu Rozwojowego dotyczy realizacji projektu w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych". Projekt Województwa Podlaskiego realizowany w okresie: od kwietnia 2023 r. do czerwca 2026 r.

Realizatorzy
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Lider Projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;

Partnerzy
Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży;

Budżet projektu
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 21 500 000,00 zł;

Cel projektu i grupa docelowa
Celem projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie podlaskim zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzmocnienie dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących na poziomie regionalnym oraz upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie poprzez wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Wsparcie w projekcie będzie obejmowało:

  • powołanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK) (przedstawiciele podmiotów i instytucji działających na rzecz rozwijania umiejętności w województwie podlaskim, reprezentujący pięć filarów tj. oświata, gospodarka, zarządzanie strategiczne, fundusze europejskie i dialog społeczny),

  • stworzenie sieci współpracy, wymiany doświadczeń doradców zawodowych i pracodawców oraz monitoring efektywności systemu doradztwa zawodowego i systemu kształcenia;

Zakres oraz przewidywane rezultaty działań podejmowanych w ramach projektu
Stworzenie w województwie podlaskim trwałego systemu koordynacji działań zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych, które realizowane będzie poprzez:

  • Opracowanie zoperacjonalizowanego programu wdrożeniowego,

  • Realizację analiz i badań rekomendowanych przez przedstawicieli podmiotów i instytucji działających na rzecz rozwijania umiejętności w woj. podlaskim, tworzących skład Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji,

  • Działania wspierające wymianę wiedzy i doświadczeń członków zespołu tworzących WZK,

  • Budowę mechanizmu współpracy w obszarze kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, realizowaną poprzez powołanie Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia (PSRK) oraz Sieci Doradztwa Zawodowego (SDZ) - działającej w ramach PSRK. W ramach zadania zostaną stworzone lokalne sieci współpracy w trzech subregionach, służące zbudowaniu trwałego mechanizmu współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, pracodawcami oraz wypracowaniu trwałych relacji opartych o wymianę informacji i wspólne działania na rzecz kształcenia formalnego z uwzględnieniem potrzeb regionalnej gospodarki, rynku pracy i lepszego dopasowania kształcenia do rynku pracy na poziomie lokalnym,

  • Powołanie Zespołu ds. analizy dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy w województwie podlaskim, którego zadaniem będzie wypracowanie systemu koordynacji działań w regionie w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego, poprzez wypracowanie standardów rozwijania współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym głównie z pracodawcami, w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Analiza dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, będzie realizowana np. poprzez autoanalizę szkół, spotkania ekspertów z obszaru rynku pracy i przedstawicieli pracodawców w szkołach,  
     
  • Promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.

logotypy krajowy plan odbudowy2@0_75x.png

Publikujący: Paulina Dulewicz

22 grudnia 2023

Powrót na początek strony