Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego

3 października 2022

teczka

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (krajowym, międzynarodowym), które wpisują się w zadania samorządu województwa podlaskiego. Wyróżnienie to jest zarezerwowane przede wszystkim dla najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz przedsięwzięć cyklicznych, mających wyjątkowe znaczenie dla promocji województwa podlaskiego. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.
Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podlaskiego określa uchwała.

By uzyskać Honorowy Patronat organizator wydarzenia powinien złożyć wypełniony wniosek osobiście lub wysłać adres:

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok.

• Wniosek o Patronat należy złożyć nie później niż miesiąc przed terminem planowanego przedsięwzięcia.

• Udzielenie Honorowego Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Marszałka Województwa Podlaskiego w przedsięwzięciu.

• Organizatorzy zyskują prawo posługiwania się logotypem lub herbem województwa podlaskiego w materiałach promocyjnych związanych z przedmiotową imprezą, przy czym zobowiązani są do przestrzegania Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Podlaskiego.

• Na organizatorach imprezy bądź wydarzenia objętego Patronatem spoczywa obowiązek informowania odbiorców o fakcie udzielenia Patronatu.

• Oficjalne potwierdzenie nadania Patronatu stanowi specjalnie dedykowany Dyplom, który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłany do organizatora.

• Organizator imprezy bądź wydarzenia objętego Patronatem mają obowiązek złożenia sprawozdania z jego realizacji w terminie 14 dni od zakończenia przedsięwzięcia.

Opublikował: Dawid Korpacz

3 października 2022

Powrót na początek strony