Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

7 października 2022

[17.02.2023] Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego - ślubowanie08.jpg

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego jest gremium składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa podlaskiego, o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, który działa przy organach samorządu województwa podlaskiego.

Prezentując w swych działaniach wizję, potrzeby i oczekiwania młodego pokolenia Młodzieżowy Sejmik pełni rolę łącznika z władzami i ich instytucjami przy realizacji wspólnych celów na rzecz rozwoju regionu. Jego funkcjonowanie ma na  celu:

 • podnoszenie poziomu wykształcenia młodzieży w zakresie związanym z zasadami funkcjonowania organów samorządu terytorialnego;
 • promowanie idei samorządności lokalnej, wspierania udziału młodzieży w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijania aktywności obywatelskiej młodzieży w regionie;
 • reprezentowanie interesów młodych mieszkańców województwa podlaskiego wobec władz samorządowych;
 • zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz integracji środowisk młodzieżowych;
 • rozwijanie i popularyzowanie idei samorządowej wśród młodzieży województwa podlaskiego;
 • promowanie wśród młodych mieszkańców województwa podlaskiego idei wolontariatu;
 • poszerzanie wiedzy na temat działalności i funkcjonowania organów samorządu województwa;
 • zwiększanie świadomości młodego pokolenia na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie;
 • zajmowanie stanowisk w sprawach bezpośrednio dotyczących młodzieży;
 • wymiany doświadczeń, pomysłów i opinii wśród młodzieży;
 • współpracy z organami samorządu województwa podlaskiego w zakresie spraw młodzieży w regionie.

 

Sejmik składa się z 20-30 radnych, kadencja trwa 2 lata.

 

Informacji dotyczących działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego udziela Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. 85 6654869, e-mail: agata.borowik@wrotapodlasia.pl.

Opublikował: Cezary Krystian Rutkowski

7 października 2022

Powrót na początek strony