Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

4 października 2022

Rada Seniorów mini.jpg

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego została powołana w 2017 r. na podstawie zarządzenia Nr 135/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 grudnia. II kadencja rady rozpoczęła działalność w marcu 2022 r.

Rada Seniorów jest ciałem opiniująco-doradczym i konsultacyjnym. Jej celem jest reprezentowanie środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 4 lata. Gremium może liczyć maksymalnie 15 członków, powoływanych spośród przedstawicieli reprezentujących osoby starsze oraz reprezentantów podmiotów zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką senioralną.

Zadania Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego:

  • współtworzenie kierunków regionalnej polityki senioralnej w województwie podlaskim, z uwzględnieniem dokumentów o charakterze strategicznym i wdrożeniowym;
  • proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian w obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, działalności oświatowej, kulturalnej i turystycznej, komunikacji publicznej i międzypokoleniowej, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań osób starszych;
  • opiniowanie projektów kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań regionalnych skierowanych do osób starszych;
  • wspieranie rozwoju i działań organizacji pozarządowych, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych z terenu województwa podlaskiego;
  • włączanie się w charakterze partnera w realizację inicjatyw na rzecz osób starszych.

II kadencja Rady Seniorów rozpoczęła swoją działalność w 2022r. Przewodniczącą została Janina Czyżewska, wiceprzewodniczącą Danuta Roszkowska, a sekretarzem Danuta Karniewicz.

Opublikował: Paulina Dulewicz

4 października 2022

Powrót na początek strony