Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

19 stycznia 2024

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Termin na wyrażenie opinii:

14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Forma konsultacji:
Projekt uchwały oraz formularz konsultacji. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwał, wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@podlaskie.eu

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;
komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

Publikujący: Krystian Guzewicz

19 stycznia 2024

Powrót na początek strony