Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rozstrzygnięcie konkursu „Podlaskie Nie pali”

31 maja 2023

Plakat z napisem Podlaskie nie pali

Rozstrzygnięcie konkursu „Podlaskie Nie pali”

Samorząd Województwa Podlaskie realizując zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizuje kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Podlaskie Nie pali”. Kampania ma na celu promocję zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz zwiększenie świadomości w zakresie negatywnych konsekwencji nikotynizmu. W związku z tym zorganizowano konkurs na przygotowanie projektu graficznego plakatu promującego kampanię. Komisja konkursowa wyłoniła najlepszy plakat, który zaprojektowała Pola Augustynowicz – ilustratorka, projektantka graficzna, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Prawie 5 mln Polaków sięga po papierosy dłużej niż 20 lat, a ponad połowa z nich wypala 11-20 papierosów dziennie. Statystyczny palacz wypala w ciągu roku 3500 papierosów, w Polsce wypala się ponad 4 miliardy opakowań rocznie. Badania wykazuj, że ponad 70 proc. palaczy chce zerwać z nałogiem, niestety jedynie 3 proc. z nich udaje się tego dokonać. Niemniej istotną kwestią  jest fakt szkodliwości biernego palenia na które są narażeni wszyscy niepalący. W Polsce stale pali papierosy 68 proc. mężczyzn i 31 proc. kobiet. Częstość palenia u kobiet w istotny sposób zależy od miejsca zamieszkania: najczęściej palą mieszkanki wielkich miast – 36 proc. palących, a najrzadziej mieszkanki wsi – 20 proc. Najczęściej palące kobiety to pracownice wykwalifikowane – 42 proc., najczęściej palący mężczyźni to robotnicy niewykwalifikowani – 68 proc. Szacuje się, że obecnie jest w Polsce ok. 6,7 mln mężczyzn i 3,6 mln kobiet regularnie palących papierosy. Szczególnie niekorzystne jest to, że najwyższy odsetek palących kobiet notuje się w optymalnym dla reprodukcji wieku (54 proc. palących w wieku 25-29 lat i 57 proc. w wieku 30-34).

Palenie tytoniu pogarsza jakość życia powodując schorzenia układu oddechowego (astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, nowotwory układu oddechowego, zapalenie oskrzeli i płuc), układu krążenia (udar mózgu, chorobę wieńcową, zawał serca), układu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, marskość wątroby, nowotwór jamy ustnej i żołądka), układu moczowo-płciowego (zaburzenia płodności, rozrodczości, patologia ciąży i urodzeń, nowotwory pęcherza, nerki, prostaty), układu nerwowego (zaburzenia wzroku, zwolnienie procesów psychicznych, zwiększenie pobudliwości nerwowej)  co w konsekwencji znacząco obciąża system ochrony zdrowia oraz powoduje absencję chorobową.

Na podstawie aktualnych badań przeprowadzonych w grupie nastolatków z województwa podlaskiego w 2022 r. raz w życiu tytoń paliło 52,2 proc. uczniów w wieku 15-16 lat i 67,9 proc. uczniów  w grupie wiekowej 17-18 lat .

Powyższe działanie wpisuje się w działania określone w Wojewódzkim Planie Transformacji Województwa Podlaskiego na lata 2022-2026 stanowiącym załącznik do obwieszczenia Nr 21/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2021r., który jest dokumentem o charakterze wdrożeniowym określającym problemy zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej wymagające podjęcia działań koordynowanych na poziomie wojewódzkim. Jedną z rekomendacji jest intensyfikacja działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych, spotkań, prelekcji z uwzględnieniem oddziaływania najistotniejszych czynników ryzyka odpowiadających za utratę największej liczby lat przeżytych w zdrowiu w tym m.in. tytoniu.

Ponadto monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów jest jednym z zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień określonym w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021r., w którym jednostki samorządu terytorialnego wskazane zostały jako realizatorzy działania.

źródło: Departament Zdrowia UMWP

Opublikował: Krystian Guzewicz

31 maja 2023

Powrót na początek strony