Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konferencja InnCREA, czyli „Jak rozwijać kreatywność?”

23 listopada 2022

Mężczyzna na tle slajdu z napisem Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego

Ten temat zgłębiali eksperci z kilku krajów: Polski, Bułgarii, Włoch, Finlandii oraz Grecji. W środę, 23 listopada, na konferencji w Tykocinie podzielili się doświadczeniami w tym zakresie. Spotkanie było podsumowaniem międzynarodowego projektu, w którym wypracowane zostały narzędzia wspierające kreatywność szkolnictwa wyższego i biznesu. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem marszałka, którego reprezentował Wojciech Tołkin-Żmijewski, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka.

Do organizatorów i uczestników konferencji list wystosował marszałek Artur Kosicki.

­– Moje uznanie budzi zakres badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół ekspertów we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie oraz dokonana dogłębna analiza najważniejszych komponentów kreatywności – posiadanej wiedzy, umiejętności twórczego myślenia oraz motywacji do jego praktycznego wdrożenia ­– napisał marszałek.

Podkreślił, że wśród instytucji z różnych krajów Europy, realizujących to przedsięwzięcie, jest również uczelnia z województwa podlaskiego – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych z Łomży. Stanowi to duże wyróżnienie dla społeczności akademickiej naszego regionu.

W ramach projektu międzynarodowy zespół ekspertów przeprowadził badania w krajach partnerów, pozwalające poznać doświadczenia kadry akademickiej i przedsiębiorców w zakresie wdrażania technik kreatywności i innowacyjności. Wyodrębnił również dobre praktyki, stosowane w Unii Europejskiej. Te badania były podstawą do opracowania głównych rezultatów projektu, czyli narzędzi badania kreatywności oraz metodologii i pakietu krótkich kursów służących rozwijaniu tej cechy.

Rezultaty są dostępne na stronie projektu.

Konferencję zorganizowali: Miasto Tykocin, V-Systems oraz Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych, a także międzynarodowi partnerzy: Luiss Bussiness School (Włochy), ECQ (Bułgaria), WAASA Uniwversity (Finlandia) i EKPA (Grecja).

Barbara Likowska-Matys
red.: Aneta Kursa
fot.: Paweł Krukowski

Opublikował: Małgorzata Sawicka

23 listopada 2022

Powrót na początek strony