Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Ogłoszenie o wyborach organizacji na członków Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027

10 grudnia 2022

Biała ścianka z niebieskim napisem Fundusze Europejskie

Komisja Wyborcza zatwierdziła listę organizacji pozarządowych kandydujących do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027 i ogłosiła wybory.

Komisja Wyborcza, ustanowiona przez Podlaską Radę Działalności Pożytku Publicznego, ogłasza wybory organizacji kandydujących na członków Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027 kandydujących zgodnie z § 15 ust. 1 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

  • Kampania wyborcza kandydatów wskazanych w „zatwierdzonej liście kandydatur” trwa od 11 grudnia do 14 grudnia 2022 r.
  • Od 15 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. organizacje pozarządowe wskazują swoich przedstawicieli poprzez głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.

Głosowanie polega na postawieniu przez organizację posiadającą czynne prawo wyborcze znaku „x” w kratce z prawej strony, obok numerów KRS lub innej ewidencji, w której figuruje kandydująca organizacja.

Kartę wyborczą reprezentant/ci organizacji głosującej powinni podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą e-dowodu i przesłać w formacie pdf, na adres e-mail:  rada.podlaskie@podlaskie.eu wpisując w tytule wiadomości: „WYBORY DO KM – PODLASKIE””.

Szczegółowe informacje co do zasad głosowania są zawarte w załączniku pn. „Ogłoszenie wyborcze”. Karta wyborcza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia wyborczego.

Publikujący: Małgorzata Sawicka

10 grudnia 2022

Powrót na początek strony