Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Dodatkowe pieniądze dla Muzeum Podlaskiego na centrum badań i konserwacji zabytków

25 kwietnia 2022

Nowa grafika Muzeum Podlaskie.png

O 200 tys. zł pochodzące z budżetu województwa zwiększone zostało dofinansowanie projektu realizowanego przez Muzeum Podlaskie. Dotacja, która dzięki decyzji zarządu z poniedziałku, 25 kwietnia, wyniesie łącznie 561 tys. zł pozwoli pokryć wkład własny w projekcie unijnym mającym na celu utworzenie pracowni konserwacji zabytków w należącym do instytucji budynku w Choroszczy.

Pieniądze zostaną wykorzystane na pokrycie części wkładu własnego za prace budowlane, a także na m.in.: zakup i montaż specjalistycznych urządzeń i wyposażenia centrum konserwacji zabytków. Zakupione zostaną komory fumigacyjne, służące chemicznej dezynsekcji eksponatów, przy użyciu specjalnych gazów.

– Największe Muzeum w regionie zasługuje na pracownię z prawdziwego zdarzenia – mówił marszałek Artur Kosicki. – Dzięki konserwacji wiele zabytków będzie mogło zostać odnowionych i udostępnionych zwiedzającym. To też możliwość świadczenia usług konserwatorskich instytucjom, które takich miejsc nie posiadają – dodał.

Muzeum Podlaskie na siedzibę pracowni konserwacji zabytków wybrało budynek magazynowy znajdujący się w Choroszczy przy ul. Pałacowej, który obecnie jest przebudowywany.

Tu będą mieścić się:

studio fotograficzne i laboratorium komputerowe, 

pomieszczenie do konserwacji papieru, tkanin i skóry,

warsztat konserwacji suchego drewna,

warsztat konserwacji garncarstwa, 

warsztat konserwacji metalu,

warsztaty pozłotnicze służące do konserwacji ram i złoconych mebli, 

komora do fumigacji, w której odbędzie się dezynfekcja i eksterminacja przedmiotów i zbiorów muzealnych,

pomieszczenie z mokrą wanną do ochrony drewna.

Projekt „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” jest dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.

Do niedawna partnerem projektu było Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne. Jednak w związku z sytuacja geopolityczną (wojna w Ukrainie i opowiedzenie się Białorusi po stronie Rosji) finansowanie unijne prac białoruskiej instytucji zostało wstrzymane.

 

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka

Publikujący: Aneta Kursa

25 kwietnia 2022

Powrót na początek strony