Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

O nierównościach ekonomicznych wśród szlachty na bielskim sejmiku

29 września 2022

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim zaprasza wszystkich miłośników lokalnej historii na trzecie w tym roku spotkanie z cyklu „Sejmik bielski”. Tym razem dr hab. Piotr Guzowski oraz dr Radosław Poniat z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku wygłoszą prelekcję „Nierówności ekonomiczne wśród szlachty podlaskiej”. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 października, o godz. 17.

Dr hab. Piotr Guzowski zajmuje się historią gospodarczą, demografią historyczną i historią środowiskową. Z kolei dr Poniat interesuje się historią społeczno-gospodarczą i demografią ziem dawnej Rzeczypospolitej w XVIII i XIX wieku. Swoje badania koncentruje wokół takich kwestii jak: mobilność społeczna, specyfikacja, nierówności ekonomiczne czy rynek pracy.

***

Od 1569 roku województwo podlaskie składało się z ziemi drohickiej, mielnickiej i bielskiej. W stolicy każdej z nich odbywał się odrębny sejmik, przy czym w przypadku ziemi bielskiej był to Brańsk. Nawiązując do tej tradycji Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim organizuje cykliczne, odbywające się raz na kwartał spotkania w formie debaty, panelu dyskusyjnego pod hasłem „Sejmik bielski”.

Podczas spotkań znane osoby świata nauki wygłaszają referaty wprowadzające uczestników w tematykę związaną z historią ówczesnego państwa i sytuacją społeczno-gospodarczą ziemi bielskiej w kontekście historii Rzeczpospolitej oraz Europy. Wśród prelegentów znajdują się specjaliści reprezentujący różne dyscypliny oraz podejście metodologiczne, co sprzyja nie tylko przybliżaniu historii, ale również dyskusji i konfrontacji różnych stanowisk.


źródło: Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

oprac.: Anna Augustynowicz
fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Anna Augustynowicz

29 września 2022

Powrót na początek strony