Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert – Festiwal „Muziko de nia tempo”

10 lipca 2024

[29.07.2020] Białystok - obiekty 51.jpg

Fundacja Armonia Dell‵arte w Warszawie ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Festiwal „Muziko de nia tempo” złożyła 9 lipca 2024 roku. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr.debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 10 lipca 2024 r. do dnia 16 lipca 2024 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Mateusz Duchnowski

Publikujący: Aneta Kursa

10 lipca 2024

Powrót na początek strony