Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Podlaski Instytut Kultury. Koncert zespołu Drewo / ДРЕВО

15 marca 2023

Koncert zespołu Drewo

Zabrzmią obrzędowe i liryczne pieśni z tradycji Polesia, centralnej i wschodniej Ukrainy, Podlasia oraz muzyka Polesia i Karpat. Zespół w składzie Jewhen Jefremow, Tetiana Sopiłka, Jurij Pastuszenko, Hanna i Serhij Ochrimczuk wystąpi 18 marca godz. 18. w Spodkach PIK (ul. św. Rocha 14 w Białymstoku).

Drewo to pierwszy i najstarszy w Ukrainie zespół pieśni tradycyjnych, funkcjonujący już 44 lata – powstał w 1979 roku. Kieruje nim jego założyciel, profesor etnomuzykologii – Jewhen Jefremow. Skład zespołu stopniowo się zmieniał, ale jego trzon zawsze tworzyli profesjonaliści: muzykolodzy, kompozytorzy, badacze folkloru. Za cel swojej działalności członkowie grupy przyjęli gromadzenie, naukowe badanie oraz próby możliwie wiernego naśladowania i odtworzenia w śpiewie zespołu tradycji ukraińskich pieśni ludowych. Dlatego na główną część repertuaru składają się tradycyjne pieśni ludowe z różnych regionów Ukrainy, nagrane przez członków Drewa, usłyszane od mieszkańców ukraińskich wsi. To przede wszystkim materiały z Polesia (w szczególności zebrane od wykonawców zamieszkujących niegdyś strefę w pobliżu Czernobyla), z leśno-stepowego terytorium naddnieprzańskiego i ze wschodniego Podola. Drewo stale występuje na festiwalach w Ukrainie, a ponadto: w Belgii, Gruzji, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Polsce, Francji, Uzbekistanie. Pieśni w wykonaniu zespołu były wykorzystywane w filmach, a część repertuaru ukazała się na pięciu płytach CD Drewa (wydanych w Ukrainie i w Polsce) oraz na kilku płytach zbiorowych.

 

Więcej informacji na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury.

 

źródło: Podlaski Instytut Kultury
oprac.: Aneta Kursa

Publikujący: Aneta Kursa

15 marca 2023

Powrót na początek strony