Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Suwalskie Teatr-Akcje „Powroty do domu”

14 czerwca 2024

Scena i puste krzesła na widowni

Suwalskie Teatr-Akcje „Powroty do domu”

W dniu 12 czerwca 2024 r. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Suwalskie Teatr-Akcje „Powroty do domu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr.debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 14 czerwca 2024 r. do dnia 20 czerwca 2024 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Opublikował: Cezary Krystian Rutkowski

14 czerwca 2024

Powrót na początek strony