Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Jednostka OSP w Jednaczewie podsumowała rok

26 lutego 2024

Wspólne zdjęcie strażaków z Markiem Olbrysiem.

Jednostka OSP w Jednaczewie podsumowała rok

Pracowitym i udanym czasem nazwali rok 2023 w swojej działalności druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Jednaczewie w gminie Łomża. Mają też ambitne plany na ten rok. W sobotę, 24 lutego, w spotkaniu strażaków wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś.

– Zasadniczy ciężar utrzymywania OSP spoczywa na gminach i za to chcę przekazać słowa ogromnej wdzięczności, ale warto także przypomnieć, że samorząd województwa w tej kadencji wprowadził systematyczne i znaczące dofinansowanie straży pozwalające jednostkom na zakupy np. nowoczesnych środków ochrony osobistej oraz sprzętu. Rozpoczynamy także, rozłożony na kilka lat, wielki program wspomagania większych strażackich inwestycji – budowy strażnic czy zakupu nowych samochodów – z funduszy unijnych – podkreślał wicemarszałek.  

Poinformował też o rozpoczęciu przebudowy drogi Łomża-Mężenin i zakupie nowego samochodu dla znajdującej przy tej trasie OSP w Gaci (także w gminie Łomża) ze względu na spodziewany wzrost natężenia ruchu.      

– Mogę zapowiedzieć po rozmowach z wójtem, że w tegorocznym programie wsparcia OSP znaczna część sumy dla gminy Łomża przeznaczona zostanie dla jednostki w Jednaczewie na kolejne uzupełnienia sprzętu, w tym przypadku na łódź, która w miejscowości w pobliżu Narwi będzie bardzo potrzebna. Wielkie podziękowania kieruję do władz gminy i kierownictwa za organizację i  rozwijanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP). W nowej kadencji warto by pomyśleć o specjalnych rozwiązaniach przyciągających młodzież do służby pożarniczej – mówił Marek Olbryś.

Do jednostki w Jednaczewie należy m.in. wójt gminy Łomża Piotr Kłys.

– Dla ośmiu jednostek OSP w gminie był to bardzo dobry rok. Dwie z nich – Konarzyce i Kupiski – przy dużym wysiłku finansowym samorządu otrzymało nowe wozy. To zysk też dla pozostałych, bo już teraz możemy bardziej dostrzegać ich potrzeby finansowe. Ubiegły rok był rekordowy pod względem nakładów na ochronę przeciwpożarową, ale nie pozostajemy bez planów na  przyszłość. Mamy już dobrze wyposażone jednostki i może czas na krok do przodu – w kierunku specjalizacji. Jednaczewo z łodzią, dla której zakupu przygotowujemy montaż finansowy i plany rozbudowy strażnicy, będzie szło w kierunku specjalizacji wodnej, podobnie jak pozostałe nad Narwią. Dla Podgórza np. myślimy o quadach i  specjalności poszukiwawczej. Jest jeszcze, chociażby, ratownictwo techniczne. Poszukujemy dotacji, aby modernizować strażnice – poinformował wójt Piotr Kłys. 

Gościem strażaków z Jednaczewa był na spotkaniu także brygadier Arkadiusz Obrycki, p. o. komendanta miejskiego PSP w Łomży.

Wizytówkę OSP Jednaczewo przedstawił prezes Michał Kamiński. Tworzy ją 20 druhów gotowych do akcji, a „oczkiem w głowie” całej społeczności jest drużyna młodzieżowa złożona z 12 chłopców i 5 dziewcząt. Symbolicznym wydarzeniem było zaproszenie przez opiekuna MDP, Pawła Piwowarskiego, dwóch druhów „młodzieżówki”, którzy osiągnęli pełnoletniość, do przejścia do grona tych, biorących już udział w głosowaniach.                   

– Był to pracowity rok, udało się nam pozyskać duże dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska, z funduszu ubezpieczenia społecznego rolników, komendy głównej...  Zakupiliśmy sprzęt dla młodzieżowej drużyny pożarniczej do ćwiczeń, agregat i drabinę. Planujemy szkolenia specjalistyczne, rozbudowę,  mamy deklaracje od kolejnych osób, zatem jest nadzieja na rozwój – podsumował prezes OSP Michał Kamiński.

tekst i fot.: Maciej Gryguc
red.: Anna Augustynowicz

Opublikował: Mateusz Religioni

26 lutego 2024

Powrót na początek strony