Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rekordowa pomoc dla samorządów. 3. edycja Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

27 marca 2023

Dotacje dla podlaskich samorządów

Sejmik rozdzielił dotacje podlaskim samorządom

Budowa drogi powiatowej, termomodernizacja szkoły, przebudowa sieci kanalizacyjnej, remont remizy – to przykłady inwestycji, jakie dzięki wsparciu z budżetu województwa zrealizują podlaskie samorządy. Radni wojewódzcy na posiedzeniu w poniedziałek, 27 marca, rozdzieli blisko 39 mln zł w ramach 3. edycji Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów (FWGiP). Pomoc uzyska 58 samorządów.

– To rekordowa kwota. Łącznie w poprzednich dwóch edycjach przyznaliśmy ponad 50 mln zł 85 samorządom. W budżecie na ten rok założyliśmy 25 mln zł na wsparcie w ramach funduszu, ale wnioski, jakie złożyły samorządy, były tak dobre, a inicjatywy tak cenne dla lokalnych społeczności, że wraz z radnymi wojewódzkimi postanowiliśmy zwiększyć tę kwotę. Poprzednie dwie edycje przekonały nas, że są to bardzo dobrze wykorzystywane pieniądze, z ogromnym pożytkiem dla mieszkańców. Dzięki nim materializuje się w naszym województwie idea zrównoważonego rozwoju – powiedział marszałek Artur Kosicki.

I tak, dla przykładu, gmina Mały Płock wybuduje świetlicę wiejską w miejscowości Józefowo, a gmina Czarna Białostocka rozbuduje centrum ratowniczo-gaśnicze Ochotniczej Straży Pożarnej. Miasto Wysokie Mazowieckie wykona sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną, z kolei gmina Rajgród zmodernizuje nadbrzeże portowe Jeziora Rajgrodzkiego. Gmina Supraśl dotację przeznaczy na kompleksową rewaloryzację Miejsca Pamięci Narodowej – cmentarza ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce, natomiast miasto Kolno przebuduje stadion piłkarsko-lekkoatletyczny. Jak widać, inwestycje mają różny charakter, ale wszystkie służą lokalnym społecznościom.

***

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów  to autorska inicjatywa samorządu województwa. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2021 r. Wtedy skorzystało z niej 40 samorządów, realizując m.in. remonty i przebudowy dróg, modernizacje szkół, termomodernizacje budynków, tworzenie miejsc pamięci, odrestaurowywanie zabytków, budowę miejsc do rekreacji. Dotacje wyniosły 22 mln zł.

Ze względu na dużą popularność tej formy wsparcia, po raz kolejny, w 2022 r., sejmik zarezerwował w budżecie pieniądze na ten cel. I tak, jak w tym roku, okazał się niewystarczający. Radni przyznali więc pomoc aż dwukrotnie – łącznie blisko 29 mln zł otrzymało wtedy 45 gmin i powiatów.

Jak zapowiedział marszałek, kolejne dotacje w ramach FWGiP zostaną przekazane w kwietniu.

Zestawienie projektów wspartych w ramach 3. edycji FWGiP w załączeniu.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

27 marca 2023

Powrót na początek strony