Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Sytuacja spółki PKS Nova jest stabilna

12 lutego 2024

Marszałek podczas przemawiania.

Sytuacja spółki PKS Nova jest stabilna

Poinformował o tym marszałek Artur Kosicki podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 12 lutego. Spotkanie było odpowiedzią na zarzuty radnych sejmiku z Koalicji Obywatelskiej odnośnie m.in. stanu taboru czy sprzedaży nieruchomości należących do przedsiębiorstwa. Uczestniczył w nim także wicemarszałek Marek Olbryś, odpowiedzialny w zarządzie województwa za kwestie związane z transportem.

Marszałek przypomniał, że spółka PKS Nova powstała na początku 2017 r. w wyniku połączenia pięciu oddziałów PKS: Zambrów, Siemiatycze, Białystok, Suwałki, Łomża. Jak zaznaczył, była to decyzja ówczesnego zarządu województwa, składającego się z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– W mojej ocenie wszystkie problemy związane z PKS-em rozpoczęły się od momentu, gdy 24 maja 2016 r. zarząd województwa rozpoczął działania zmierzające do połączenia spółek – mówił Artur Kosicki, podkreślając, że stosowna uchwała została wówczas przyjęta jednogłośnie.

Odnosząc się do zarzutu sprzedaży nieruchomości należących do przedsiębiorstwa, marszałek poinformował, że w latach 2016-2018 ówczesny zarząd PKS sprzedał majątek na ponad 36 mln zł. Dla porównania w latach 2019-2024 była to kwota niespełna 4 mln zł, czyli prawie 10-krotnie mniej.

– Warto tu zwrócić uwagę na położenie sprzedanych nieruchomości – po dwie w centrum Białegostoku i Łomży, w Siemiatyczach, Ciechanowcu, Augustowie. Z kolei za czasów tego zarządu sprzedano nierentowne nieruchomości poza granicami województwa – w Gołdapi i Ełku – podkreślił marszałek.

Inwestycje w spółkę

Prezentując zestawienie strat i zysków, wartości sprzedanego majątku oraz wartości inwestycji dowodził, że nie wiadomo co się stało ze środkami ze sprzedaży majątku w latach 2016-2018. Natomiast, dla porównania, w latach 2022-2023 na inwestycje przeznaczono aż sześć razy więcej pieniędzy, niż uzyskano ze sprzedaży nieruchomości.

– Nie sprzedajemy po to, żeby łatać dziurę, tylko po to, żeby inwestować w spółkę. I to jest zasadnicza różnica – powiedział Artur Kosicki.

Odnośnie stanu technicznego i liczebnego taboru marszałek zaznaczył, że nieporównywalnie więcej autobusów zostało zakupionych przez obecny zarząd spółki. Poinformował także o ogłoszeniu otwartego konkursu, dotyczącego inwestycji w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, w ramach którego będzie można zakupić m.in. niskoemisyjne autobusy.

– Województwo Podlaskie wystąpi z wnioskiem, żeby przygotować nową flotę przynajmniej na część połączeń – tych, które mają służyć szkołom, przedszkolom. Chcemy, aby PKS Nova dysponował nowoczesnym taborem, który będzie służył długie lata naszym mieszkańcom – zaznaczył.

Analiza ws. wydzielenia PKS Suwałki

Marszałek poinformował także o podjęciu przez zarząd województwa uchwały ws. przeprowadzenia analizy, która ma na celu wskazanie zasadności podziału podlaskiej komunikacji i ewentualne wydzielenie oddziału w Suwałkach. Zostanie ona udostępniona opinii publicznej.

– My, jako Samorząd Województwa Podlaskiego, czujemy się odpowiedzialni za te wszystkie kwestie i za cały PKS, a nie tylko za oddział w Suwałkach. Z punktu widzenia przepisów prawa handlowego wzięliśmy to na siebie, tak, żeby było można przygotować niezależną analizę, jak to będzie wyglądało – zarówno pod względem ekonomicznym, majątkowym, ale też logistycznym – wyjaśnił. 

Podsumowując, marszałek stwierdził, że wynik finansowy spółki PKS Nova poprawia się, choć wymaga to długoterminowych działań. Poinformował też o zaniechaniu praktyki wyprzedawania majątku.

– My teraz przechodzimy do inwestowania w PKS Nova. Przybywa nowszych autobusów, kierowcy otrzymują lepsze pensje, a osoby odpowiedzialne za połączenia pracują nad dopasowywaniem ich do lokalnych potrzeb – podkreślił.

Dane dotyczące PKS dostępne są w załączonej prezentacji.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paweł Krukowski

 

Publikujący: Anna Augustynowicz

12 lutego 2024

Powrót na początek strony