Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty w zakresie ochrony wartości demokratycznych i ekologii

14 czerwca 2023

Widok na rzekę z góry

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych rozpoczął nabór w konkursach regrantingowych: SPLOT Wartości oraz Małe granty ekologiczne. Organizacje społeczne mogą starać się w nich o środki na realizację swoich projektów dotyczących europejskich wartości i ekologii.

Regranting to najogólniej forma dystrybucji pieniędzy grantodawcy do realizatorów działań za pośrednictwem operatora. Co ważne, programy w które zaangażował się OWOP, jako operator, ogłoszone zostały przez różne instytucje m.in.: Komisję Europejską, Marszałka Województwa Podlaskiego.

Małe granty ekologiczne 2023

Przedsięwzięcie powinno być skierowane w szczególności do osób niemających bezpośredniego dostępu do edukacji w zakresie ochrony środowiska i ekologii, uwzględniać uczestnictwo osób z niepełnosprawnością oraz angażować społeczności lokalne w formie wolontariatu. Szansę na uzyskanie dotacji ma co najmniej dziewięć organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.

O dotacje mogą się ubiegać podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy kluby sportowe.

Projekty realizowane w ramach naboru powinny obejmować m.in.: informowanie o znaczeniu terenów zieleni, ograniczanie zachowań pogarszających jakość powietrza i zdrowie człowieka czy kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, można również uzyskać przez trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa) w godz. 8 -15.30. Doradztwo będzie świadczone zdalnie, po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres: piotr.znaniecki@owop.org.pl.

Składanie ofert odbywa się tylko drogą mailową, poprzez przesłanie skanów prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez uprawnione osoby wniosku, na adres biuro@owop.org.pl, do dnia 16 czerwca br. do godziny 23:59.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej. Konkurs jest ogłoszony w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Jego budżet to 18 tys. zł.

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami

Konkurs adresowany jest głównie do organizacji pozarządowych z małych miejscowości, gdzie z powodu lokalnych uwarunkowań czy mniejszej anonimowości najtrudniej się upominać o te wartości. Konsorcjum dotrze do aktywistów i aktywistek, społeczników i społeczniczek w całej Polsce (ok. 1 tys. osób). Zamierza wesprzeć ich w działaniach na rzecz poszanowania wartości demokratycznych i pomocy grupom dyskryminowanym i tym samym przywrócić im wiarę we własną moc sprawczą.

Nabór wniosków jest dwuetapowy:

  • I etap - od 25.05.2023 do 28.07.2023 zakończy się publikacją short listy potencjalnych grantobiorców,
  • II etap- od 01.09.2023 do 20.10.2023 zakończy ogłoszenie zwycięskich projektów (17.11.2023).

Środki na jeden projekt to maksymalnie 6 800 Euro.

Projekty realizować można: od 18.11.2023 do 1.04.2024.

Organizacje pozarządowe starające się o dotację otrzymają wsparcie merytoryczne. Będą mogły uczestniczyć w zajęciach doszkalających, konsultacjach, korzystać z doradztwa i mentoringu, a 100 organizacji, które pozytywnie przejdzie dwuetapowy konkurs ofert, otrzyma środki na realizacje własnych inicjatyw (do 6 800 euro na jedną organizację).

Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, które posiadają bogate doświadczenie w obszarze oferowanego wsparcia. Wszyscy partnerzy projektu są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT. W skład wspomnianego konsorcjum wchodzą: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – lider projektu, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Centrum OPUS, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Sieć SPLOT.

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków na stronie projektu.

Pomoc w zakresie doradztwa można otrzymać ze strony koordynatora: Iwony Zaborowskiej, mail: iwona.zaborowska@owop.org.pl.

oprac.: Cezary Rutkowski
źródło: owop.org.pl

 

 

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

14 czerwca 2023

Powrót na początek strony