Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

KGW Borsukowy Zakątek - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

23 października 2023

plaster miodu / fot.: Paulina Dulewicz

Oferta została złożona 17 października 2023 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. „Miodowe szaleństwo”, realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Borsukowy Zakątek w Borsukówce.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: odnowawsi@podlaskie.eu w terminie od dnia 24 października 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Opublikował: Anna Augustynowicz

23 października 2023

Powrót na początek strony