Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konsultacje społeczne w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej"

28 kwietnia 2023

Krajobraz na Nowogród i rzekę Narew/ fot.: P. Krukowski/UMWP

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”.

Konsultowane dokumenty dostępne są na stronie BIP UMWP  Z wersją papierową dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – Departament Ochrony Środowiska, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V p., pokój 505 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (85) 66 54 699.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego dokumentu można składać w terminie do dnia 18 maja br. w formie pisemnej na podany wyżej adres Urzędu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (email: kancelaria@podlaskie.eu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

źródło: Departament Ochrony Środowiska
oprac.: Cezary Rutkowski

Publikujący: Cezary Krystian Rutkowski

28 kwietnia 2023

Powrót na początek strony