Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konsultacje w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa podlaskiego”

29 listopada 2023

Podpisywanie dokumentów

Podpisywanie dokumentow

W środę, 29 listopada rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa podlaskiego”. Podmioty mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi najpóźniej do 13 grudnia.

Forma konsultacji:

1. projekt uchwały i formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

2. konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;

3. wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres: kancelaria@podlaskie.eu;

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.

oprac.: Krystian Guzewicz
fot.: Paulina Dulewicz

Publikujący: Krystian Guzewicz

29 listopada 2023

Powrót na początek strony