Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

90 tys. zł z budżetu województwa na ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego

5 stycznia 2024

Oferty można składać od 9 stycznia

Celem naboru jest propagowanie wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego w gospodarstwach rolnych, ogrodach warzywnych, przydomowych sadach oraz w pszczelarstwie. Dotacje zostaną przyznane w ramach otwartego konkursu ofert, który zarząd województwa ogłosił w piątek (5.01). Oferty można składać od 9 do 31 stycznia br.

Chodzi o działania w obszarach:

  • upowszechniania, promowania i wspierania rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego
    na obszarach województwa m.in. w gospodarstwach rolnych, ogrodach warzywnych, przydomowych sadach oraz w pasiekach.
  • organizacji akcji promocyjno-informacyjnych i edukacyjnych w tym: szkoleń, wykładów, prelekcji, na temat rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz pszczelarstwa.
  • przeprowadzenie warsztatów praktycznych dotyczących zarządzania glebą i uprawami w ogrodach i gospodarstwach np. m.in.: przygotowanie stanowisk pod uprawy rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego, zakładanie i pielęgnacja upraw, walka ze szkodnikami środkami pochodzenia naturalnego, nasadzanie drzew i krzewów w tym roślin miododajnych sprzyjających owadom zapylającym.
  • rozwijania umiejętności planistycznych potrzebnych do założenia, organizacji i prowadzenia bioróżnorodnego ogrodu, gospodarstwa z wykorzystaniem zero waste, praktyki retencji wody i zarządzania obiegiem materii organicznej.
  • działań upowszechniających zwiększenie rozpoznawalności i konsumpcji produktów wyhodowanych we własnych ogrodach warzywnych, gospodarstwach, sadach i pasiekach.

Maksymalna kwota dotacji na wsparcie wynosi nie więcej niż 10 tys. zł, przy czym wkład własny to co najmniej 5 proc. wartości zadania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl: od 9 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r., natomiast termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert lub ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami od 9 stycznia 2024 r. do 2 lutego 2024 r.  

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.

Monika Pańko
red.: Aneta Kursa

Opublikował: Dawid Korpacz

5 stycznia 2024

Powrót na początek strony