Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

II Kongres KGWPodlaskie. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

31 października 2023

Koła gospodyń wewnątrz budynku.

Oferta została złożona 20 października 2023 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. II Kongres KGWPodlaskie, realizowanego przez Fundację OKNO NA WSCHÓD.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: odnowawsi@podlaskie.eu w terminie od dnia 31 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Publikujący: Anna Augustynowicz

31 października 2023

Powrót na początek strony