Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

KGW Błoniewianki. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

30 czerwca 2023

chleb z białym serem i ogórkiem kiszonym

KGW Błoniewianki. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert / UMWP

Oferta została złożona 26 czerwca 2023 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. „Ocalić od zapomnienia” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Błoniewianki.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: odnowawsi@podlaskie.eu w terminie od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 6 lipca 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Krzysztof Duszyński

Opublikował: Monika Pańko

30 czerwca 2023

Powrót na początek strony