Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs dla gmin na inwestycje w zakresie zarządzania zasobami wodnymi

6 października 2023

plansza z kwotą na dofinansowanie

Konkurs dla gmin na inwestycje w zakresie zarządzania zasobami wodnymi / UMWP

Na wsparcie mogą liczyć projekty gminne, które zakładają budowę lub przebudowę zbiorników służących do gromadzenia wód opadowych, roztopowych, gruntowych lub wód płynących. Wnioski będą zbierane od 20 listopada do 12 stycznia 2024 r. O ogłoszeniu konkursu zdecydował zarząd województwa na posiedzeniu w piątek, 6 października.

Na tego typu działania samorządy z regionu mają do dyspozycji ponad 5 mln euro.  O dotacje mogą się ubiegać gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, z wyłączeniem miast i miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wsparcie mogą otrzymać na m.in. budowę, przebudowę, remont urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych, zakup i montaż urządzeń służących do pomiaru stanów wód, zakup usług budowlano-montażowych czy budowę lub przebudowę otwartych zbiorników retencyjnych. Koszty refundowane są w wysokości 100 proc. ich wartości, jednak nie wyższej niż 500 tys. zł na inwestycję.

Wnioski należy składać w urzędzie marszałkowskim, mieszczącym się przy ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, w poniedziałki od 8.00 do 16.00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7.30 do 15.30.

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego pod numerami telefonów 85 66 54 723 lub 724, 725, 726.

Szczegóły dotyczące naboru na stronie programu: www.prow.podlaskie.eu

Dotacje w ramach konkursu są udzielane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW).

oprac.: Monika Pańko
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Publikujący: Monika Pańko

6 października 2023

Powrót na początek strony