Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Niemal 1,3 mln zł na Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś

19 stycznia 2023

1 300 000 na Program Odnowy Wsi

Remonty i wyposażenia pomieszczeń, zagospodarowanie terenów zielonych, inwestycje w odnawialne źródła energii czy zakup regionalnych strojów i instrumentów muzycznych – m.in. na takie potrzeby zostaną przyznane pieniądze pochodzące z budżetu województwa w ramach 6. edycji programu. Projekt skierowany jest do podlaskich samorządów, a nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego br. Decyzję w tej prawie podjął zarząd na czwartkowym (19.01) posiedzeniu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest integrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych oraz wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi.

– To już szósta edycja Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś. Przez te parę lat udało nam się przekazać lokalnym samorządom łącznie ponad 3,5 mln zł. Zrealizowaliśmy wspólnie 272 projekty w podlaskich wsiach i miasteczkach – te liczby pokazują, jak ważna i potrzebna jest to inicjatywa – mówił wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Wnioski mogą składać gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z regionu (jeden beneficjent – jeden wniosek). Będą one przyjmowane do 28 lutego br. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 tys. zł i nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Inicjatywy powinny dotyczyć:

  • działań na rzecz rozwoju własnej miejscowości i wzmocnienia procesu odnowy wsi w regionie, wraz z jej upowszechnianiem, jako miejsca do życia, odpoczynku i pracy;
  • zastosowania nowoczesnych technologii mających na celu poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców na wsi;
  • zagospodarowania wspólnej przestrzeni wiejskiej, umożliwiającej spotkania angażujące mieszkańców wsi;
  • energooszczędności, efektywności energetycznej;
  • działań związanych z ochroną powietrza, odnawialnymi źródłami energii;
  • racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów środowiska naturalnego;
  • ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb;
  • rozwiązań służących racjonalnemu gospodarowaniu wodami opadowymi.

W załączeniu regulamin wraz ze wzorem wniosku oraz niezbędne dokumenty.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka

Opublikował: Paulina Dulewicz

19 stycznia 2023

Powrót na początek strony