Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

X edycja Olimpiady Aktywności Wiejskiej

17 czerwca 2024

Po raz kolejny wybrane zostaną najciekawsze inicjatywy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich z regionu. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podjął zarząd województwa na posiedzeniu w poniedziałek, 17 czerwca. Nabór zgłoszeń będzie się odbywał w terminie 1-22 września br.

–  Zawsze chętnie wspieramy organizację przedsięwzięć, angażujących lokalne społeczności do pracy na rzecz ich środowisk – mówił Bogdan Dyjuk, odpowiedzialny za obszar rolnictwa w zarządzie województwa.

Olimpiada dotyczy przedsięwzięć przeprowadzonych od września 2023 r. do końca sierpnia br. Ma ona na celu aktywizację oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich – angażuje ich w proces oddolnego rozwijania swego otoczenia.

W konkursie mogą wziąć udział liderzy środowisk lokalnych, grupy nieformalne, stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne oraz sołectwa. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatywy:

  • działania skierowane do społeczności jednej lub dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;
  • działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy;
  • działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

Można zgłaszać przedsięwzięcia z zakresu kultywowania obyczajów i tradycji, aktywności kulturalno-sportowych, integracji społecznej i pokoleniowej, budowy i poprawy wizerunku wsi, ochrony środowiska i ekologii oraz z zakresu współpracy.

Szczegóły tego przedsięwzięcia znajdują się w załączonym regulaminie.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka

 

Opublikował: Małgorzata Sawicka

17 czerwca 2024

Powrót na początek strony