Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Z babcinej kuchni – czyli moje smaki z dzieciństwa

11 sierpnia 2023

Przekąski ułożone na tacy.

Z babcinej kuchni – czyli moje smaki z dzieciństwa / Paweł Krukowski

Oferta została złożona 10 sierpnia 2023 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. Z babcinej kuchni - czyli moje smaki z dzieciństwa. II edycja, realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Rajanki” w Rajsku.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: odnowawsi@podlaskie.eu w terminie od dnia 11 sierpnia 2023 r. do dnia 17 sierpnia 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Opublikował: Krystian Guzewicz

11 sierpnia 2023

Powrót na początek strony