Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

200 tys. zł na działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

18 kwietnia 2024

Zabezpieczenie doliny Narwi, inwentaryzacja jeziora Hańcza, monitoring bocianów i nietoperzy w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej czy gra terenowa z fascynującym światem przyrody i kultury Suwalskiego Parku Krajobrazowego w tle. M.in. na takie działania 11 wyłonionych przez komisję konkursową podmiotów otrzymało wsparcie z budżetu województwa. Uchwałę dotyczącą wyników konkursu przyjął zarząd na posiedzeniu w czwartek, 18 kwietnia.

Konkurs dotyczył następujących zadań:

  1. monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim (pula 90 tys. zł),
  2. podnoszenie świadomości i aktywności społecznej w zakresie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i prawidłowej hierarchii sposobów postępowania z odpadami (40 tys. zł),
  3. podnoszenie świadomości i aktywności społecznej w zakresie klimatu i przeciwdziałania skutkom suszy, w tym promocja błękitno-zielonej (40 tys. zł),
  4. kształtowanie właściwych zachowań społecznych w celu poprawy jakości przestrzeni życia człowieka, w szczególności jakości powietrza i lokalnego klimatu w formule regrantingu (30 tys. zł).

W konkursie złożone zostały 24 oferty. Powołana przez zarząd województwa komisja wyłoniła 11 z nich do dofinansowania (siedem ofert nie spełniło wymogów formalnych, natomiast kolejne cztery nie spełniły kryteriów dopuszczających). Ich lista dostępna jest w załączeniu na dole strony.

O dotacje mogły się starać m.in.: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, pod warunkiem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka

Opublikował: Małgorzata Sawicka

18 kwietnia 2024

Powrót na początek strony