Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Spotkanie dotyczące partnerstwa strategicznego

27 maja 2024

Bogdan Dyjuk siedzi obok kobiety na tle flag Polski i Unii.

Spotkanie dotyczące partnerstwa strategicznego / Krystian Guzewicz

O zwiększeniu roli samorządów i lokalnych społeczności w kształtowaniu polityki rozwoju mówili przedstawiciele Stowarzyszenia Augustowsko Biebrzański Park Turystyczny (ABPT). Spotkanie odbyło się w urzędzie marszałkowskim w poniedziałek, 27 maja. Wziął w nim udział członek zarządu Bogdan Dyjuk oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Bogdan Dyjuk podkreślił, że nadszedł czas na konkretyzację dotychczasowych działań i ustalenie dalszych kroków.

– Po wielu dyskusjach czas przejść na wyższy etap – zaznaczył.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP) przewidziano 20 mln zł do podziału między cztery partnerstwa w regionie. Środki te zostaną przeznaczone na ochronę środowiska.

Członkowie ABPT zdecydowali, że będą realizować projekty w zakresie ochrony przyrody inwestując m.in. w centra ochrony różnorodności biologicznej, korytarze ekologiczne i edukacje ekologiczną.

Uczestniczący w spotkaniu Stefan Krajewski zaznaczył, że Podlaskie to wyjątkowy region z wieloma parkami krajobrazowymi i narodowymi.

– Te tereny są cenne przyrodniczo, ale przez to nie zawsze mogą rozwijać się przedsiębiorczo. Dlatego potrzebne są dodatkowe pieniądze na rozwój tych obszarów i powinny być one dobrze wykorzystane – stwierdził.

Partnerstwo ABPT pracuje nad przygotowaniem strategii terytorialnej od 2021 roku, a prace te zbliżają się do końca. Spotkanie miało na celu ustalenie ostatnich szczegółów. Aby uzyskać fundusze z Unii Europejskiej, muszą przedłożyć strategię, a następnie przygotować projekty.

źródło: Departament Rozwoju Regionalnego UMWP
oprac.: Monika Pańko
fot.: Krystian Guzewicz

Opublikował: Dawid Korpacz

27 maja 2024

Powrót na początek strony