Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

22 lutego 2024

Konkurs w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego - 170 000 zł

Konkurs w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego - 170 000 zł

Monitoring, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, podnoszenie świadomości w zakresie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, a także w zakresie klimatu. Na te m.in. działania wyłonione podmioty otrzymają łącznie 170 tys. zł. Konkurs ogłosił zarząd województwa na posiedzeniu w czwartek, 22 lutego.

Konkurs dotyczący następujących zadań:

  1. monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim (pula 90 tys. zł),
  2. podnoszenie świadomości i aktywności społecznej w zakresie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i prawidłowej hierarchii sposobów postępowania z odpadami (40 tys. zł),
  3. podnoszenie świadomości i aktywności społecznej w zakresie klimatu i przeciwdziałania skutkom suszy, w tym promocja błękitno-zielonej infrastruktury (40 tys. zł).

Działania te mają być realizowane w terminie: od 1 marca do 31 grudnia br.

O dotację mogą się starać m.in.: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, pod warunkiem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ofertę należy złożyć elektronicznie przez serwis witkac.pl., w terminie 1-21 marca br. Dofinansowanie pochodzi z budżetu województwa.

Szczegóły konkursu w załącznikach.

Barbara Likowska-Matys
red.: Anna Augustynowicz

Opublikował: Mateusz Religioni

22 lutego 2024

Powrót na początek strony