Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Otwarty konkurs ofert na edukację ekologiczną

22 lutego 2024

Pula pieniędzy z budżetu województwa, którymi wyłoniony w ramach konkursu zarządca będzie dysponował, to 30 tys. zł. Z tych funduszy będą dotowane przedsięwzięcia mające na celu uświadamianie wpływu człowieka na najbliższe środowisko. Decyzję o ogłoszeniu konkursu Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w czwartek, 22 lutego.

Celem konkursu jest wyłonienie operatora, który opracuje system grantowy dla organizacji podejmujących działania edukacyjne w sferze ekologii. Podmiot, który zostanie wyłoniony, będzie odpowiedzialny m.in. za: opracowanie regulaminu i harmonogramu naboru na dotacje, a także procedury konkursowej, na podstawie której wyłonieni zostaną realizatorzy projektów.

Natomiast dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: informowanie o znaczeniu terenów zielonych zwłaszcza w miastach, edukowanie w zakresie działań lokalnych poprawiających jakość powietrza poprzez np.: podłączenie do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizację budynków czy korzystanie z komunikacji miejskiej bądź przesiadkę na rower.

Nabór wniosków od 1 do 21 marca br.

Dotowane działania muszą być podejmowane na terenie województwa podlaskiego w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w załączeniu.

Aneta Kursa
red.: Barbara Likowska-Matys

Publikujący: Aneta Kursa

22 lutego 2024

Powrót na początek strony