Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Tatarskie Gotowanie - potrawy prosto z ognia” - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

26 czerwca 2023

Oferta została złożona w czwartek, 22 czerwca z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. „Tatarskie Gotowanie - potrawy prosto z ognia” realizowanego przez Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich Asman.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: odnowawsi@podlaskie.eu w terminie od dnia 27 czerwca 2023 r. do dnia 3 lipca 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Opublikował: Aneta Kursa

26 czerwca 2023

Powrót na początek strony