Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wariacje kulinarne – nasz ziemniak w roli głównej, oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

3 czerwca 2024

ziemniaki

Oferta została złożona 29 maja 2024 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. Wariacje kulinarne – nasz ziemniak w roli głównej. Konkurs na najsmaczniejszą kiszkę ziemniaczaną, realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: odnowawsi@podlaskie.eu
w terminie od dnia 4 czerwca 2024 r. do dnia 11 czerwca 2024 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Publikujący: Dawid Korpacz

3 czerwca 2024

Powrót na początek strony