Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Tradycyjny stół wigilijny”

20 listopada 2023

Ogłoszenie konkursu kulinarnego

Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Tradycyjny stół wigilijny” / Kamil Timoszuk

Identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach wigilijnych, kultywowanie lokalnych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, promocja i prezentacja organizacji aktywnie działających na obszarach wiejskich oraz inspirowanie do pracy zespołowej – to główne cele konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego, który odbędzie się 9 grudnia (sobota) br.

Konkurs skierowany jest do grup formalnych i nieformalnych (np. kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń) aktywnie działających na obszarach wiejskich województwa podlaskiego oraz restauratorów współpracujących z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego. 

Zadaniem konkursowym będzie przygotowanie stołu, na którym znajdą się tradycyjne dania wigilijne wraz z zastawą, dekoracje, symbole świąteczne według uznania i pomysłu uczestników.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@podlaskie.eu, Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 24 listopada 2023 r. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie informacje związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej www.podlaskie.ksow.pl, gdzie znajduje się formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oraz regulamin. Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są Pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i  Pomocy Technicznej: Pani Ewa Jaźwińska – kierownik referatu i Pani Małgorzata Sikora – główny specjalista, tel. (85) 66 54 613 i   (85) 66 54 212,  e- mail: ksow@podlaskie.eu.

źródlo: KSOW
oprac: Monika Pańko

Publikujący: Monika Pańko

20 listopada 2023

Powrót na początek strony