Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wspomnienie Świętego Izydora Oracza

7 maja 2023

Uroczystość upamiętniająca św. Izydora Oracza. / UMWP

Odznaczenia, nagrody, dyplomy, a przede wszystkim słowa szacunku i wdzięczności popłynęły w sobotę i niedzielę (6 - 7 maja) do rolników. W Białymstoku i Łomży odbyły się Krajowe Uroczystości Upamiętnienia Świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Wziął w nich udział wicemarszałek Marek Olbryś. Samorząd województwa reprezentował także przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski.

- To święto rolnictwa w całym kraju, ale szczególnie w naszym województwie, które rolnictwem stoi. Jest to nasza główna siła gospodarcza oraz ważny punkt odniesienia dla mnóstwa innych dziedzin życia - od przemysłu i infrastruktury przez ochronę środowiska  po wydarzenia społeczne i kulturalne, bo przecież życie na wsi nie powinno się różnić od życia w mieście. Potrafimy łączyć najnowocześniejsze zdobycze wiedzy i techniki rolniczej z tradycjami, których symbolem jest postać świętego Izydora Oracza, przykład tego, że człowiek wykonuje swoją pracę w symbiozie z naturą i na podstawie nieprzemijających wartości - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Głównym wydarzeniem dwudniowych uroczystości organizowanych po raz 19. przez Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza (SŚIO) w Białymstoku, było wręczenie medali noszących imię świętego za "szczególne zasługi w rolnictwie i w szerzeniu kultu Patrona Rolników". Wśród uhonorowanych znalazła się Bogumiła Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

- Oczywiście przyjmuję ten medal jako wyraz uznania dla całej rady pedagogicznej naszej "Wety", w której mamy kierunki związane z rolnictwem. Święty Izydor, patron rolników, przekazał nam kult pracy na ziemi, pracy, w której nie zapomina się o Bogu i rodzinie, w której wydobywa się z ziemi wszystko, co najbardziej wartościowe. Staramy się w naszej szkole te wartości przesyłać wychowankom. Z czcią i honorem przyjmujemy ten zaszczyt jako cały zespół - powiedziała dyrektor Bogumiła Olbryś.   

Medale zostały wręczone podczas mszy św. w kościele pw. Ducha Świętego pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Guzdka, metropolity białostockiego. Poprzedził ją wystąp zespołu Kurpie Zielone.

Dąb Izydor

Uczestnicy pierwszego dnia upamiętnienia świętego Izydora, które odbyło się w Łomży, rozpoczęli uroczystość od udziału w mszy św. w Katedrze. Przewodniczący jej biskup łomżyński Janusz Stepnowski przypomniał postać hiszpańskiego rolnika z epoki średniowiecza, który już za życia otoczony był aurą świętości ze względu na żarliwość religijną i wspieranie najbiedniejszych. W ikonografii przedstawiana jest często w czasie modlitwy, gdy aniołowie czuwają nad jego zaprzęgiem wołów. Jego szczątki spoczywają w Madrycie, a otoczony jest kultem jako patron rolników.              

- Jego postać uczy każdego z nas pewnej symbiozy: że znaczna część życia ludzkiego to jest praca , ale też część to jest modlitwa. Jeżeli jest taka symbioza,  to nawet mizerne zbiory nabierają zupełnie innego charakteru  Zachęca nas, aby codzienne życie było przeplatane modlitwą czy medytacją, myśleniem o sobie, o rodzinie. Bogu dziękujemy, że mimo trudnych czasów, wy rolnicy, trwacie i przekazujecie młodym pokoleniom swój trud. W naszej diecezji wszyscy żyjemy w jakiś sposób z rolnictwa jesteśmy wdzięczni za waszą ofiarę i pracę i życzymy, aby powołane do tego instytucje was wspomagały - mówił biskup Janusz Stepnowski.

 

Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza powstało w Białymstoku 

- W latach 90., kiedy byłem prezydentem Białegostoku, postanowiliśmy honorować rolników szczególne wyróżniających się w pracy zawodowej, ale także wkładem w życie lokalnych społeczności honorować - wspominał europoseł Krzysztof Jurgiel, pierwszy przewodniczący Stowarzyszenia.

Po nim kierował organizacją Bogusław Dębski, obecnie przewodniczący sejmiku województwa, a od lat pełni tę funkcję Witold Karczewski, znany w regionie i w Polsce działacz izb gospodarczych.

- Inicjatywa się rozwija. Mamy dwudniowe uroczystości, pozostawiamy repliki obrazu świętego Izydora, mamy już trwałe miejsce w kalendarzu rolniczych wydarzeń w województwie. Tradycją stało się już, że pierwszy dzień, to spotkanie w jednej ze szkół o profilu rolniczym lub kształcącej w zawodach związanych z rolnictwem. W tym roku akcentujemy mocniej weterynarię   - wyjaśniał Witold Karczewski.

Dlatego po mszy w Katedrze uczestników powitała w swojej placówce  Bogumiła Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Zaprosiła gości najpierw do wypełnienia kolejnej tradycji związanej od 10 lat z działalnością Stowarzyszenia - posadzenia w otoczeniu szkoły dębu o imieniu "Izydor" (w tym przypadku z dodaniem "2023"). Okazałą sadzonkę przygotowało Nadleśnictwo Łomża, a w symbolicznym akcie obok wicemarszałka Marka Olbrysia wzięli udział ze szpadlami w ręku, m. in. europoseł Krzysztof Jurgiel, senator Marek Adam Komorowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, wicewojewodowie Bogusława Szczerbińska i Tomasz Madras, starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Grzegorz Jakuć, przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Grzymała, przedstawiciele Bractwa Kurkowego. Każdy z nich otrzymał okazję wypuszczenia w niebo gołębia, których 160 przywieźli do "Wety" członkowie łomżyńskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych pod wodzą Mariusz Sokołowskiego.

Już pod dachem dyrektor Bogumiła Olbryś dokonała prezentacji swojej szkoły, która prowadzi m. in. "rolnicze" specjalności - weterynarię czy agrobiznes. Swoimi refleksjami podzielili się goście spotkania. M.in. Krzysztof Jurgiel mówił o unijnej polityce rolnej, Marek Adam Komorowski i Kazimierz Gwiazdowski - o rządowych działaniach w tej sferze.

Była to też okazja uhonorowania rolników i przedstawicieli wspomagających instytucji. Przyznane przez ministra rolnictwa odznaki "Zasłużony dla rolnictwa" oraz grawertony od zarządu województwa otrzymali: Joanna Raś, Antoni Kondracki. Karol Grabowski, Daniel Zajewski, Marcin Górny, Anna Borkowska i Elżbieta Orłowska. Na ogół z uzasadnieniem, że za utrzymywanie wysokiej jakości produkcji oraz pracę na rzecz lokalnych społeczności. Swoje nagrody przyznali też m. in. starosta łomżyński oraz instytucje związane z rolnictwem.

- Produkujemy ponad milion litrów rocznie. Intensywnie udoskonalamy gospodarstwo, bo zawsze można trochę szybciej, lepiej, dokładniej i zręczniej. Ja zawsze przyszłość wiązałem z rolnictwem, że wraz  rodziną robimy to, co lubimy, a wtedy przychodzi nie tylko satysfakcja, ale też wynik ekonomiczny pozytywny - mówił Paweł Kulesza z gminy Kołaki Kościelne, jeden z nagrodzonych.

Jak poinformowali Witold Karczewski proboszcz łomżyńskiej parafii katedralnej, ksiądz Marian Mieczkowski, trwałą pamiątką po XIX edycji Wspomnienia Świętego Izydora Oracza w Łomży będzie nie tylko dąb, ale także obraz, który ma już przygotowane miejsce w Katedrze.    

Maciej Gryguc
fot.: Maciej Gryguc i Kamil Timoszuk

 

Tegoroczni laureaci Medali Świętego Izydora Oracza:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Folwarkach Małych;
 • Adam Mariusz Niebrzydowski, Bronaki-Olki, rolnik i burmistrz Jedwabnego;
 • Jarosław Krawczyk, Białystok, leśnik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku;
 • Jerzy Małyszko, Białystok, emeryt, do niedawna Biura Oddziału Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku;
 • Tadeusz Zawistowski, Wysokie Mazowieckie, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka;
 • Jacek Lach, Wilkowyja, rolnik i społecznik;
 • Jan Pabierowski, Wschowa, prezes zarządu Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. trzeci dostawca mleka w Polsce 16 mln litrów rocznie;
 • Janusz Karwowski, Kosaki, rolnik, Mistrz Podlaskiej Agroligi 2022;
 • Wielopokoleniowa rodzina Żbikowskich, Gacki, gospodarstwo o głównej specjalizacji - mleko;
 • Emilian Augustyn Kudyba, Łomża,  emerytowany lekarz weterynarii, społecznik, działacz organizacji weterynaryjnych w Europie i na świecie;
 • Marian Jan Czerski, Łomża, emerytowany lekarz weterynarii, społecznik;
 • Ewa Czerska, Łomża, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, florystka;    
 • Marian Szczesny, Zielonka, były burmistrz Szczuczyna i były dyrektor podlaskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • Jan Kamiński, Zdrody Stare, emerytowany rolnik działacz związkowy;
 • Urban Kondzior, Turośń Kościelna, rolnik, pionier wykorzystywania najnowszych technik rolniczych;       
 • Marian Kaczmarzyk, Czeremcha-Jancewicze, rolnik;
 • Bogumiła Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży;
 • Joanna Kalinowska, Białystok, kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych – Oddział Terenowy KOWR w Białymstoku;
 • Ponadto Medalami Świętego Izydora Oracza za zasługi na rzecz szerzenia kultu patrona rolników uhonorowani zostali:
 • Ksiądz Andrzej Gniedziejko, archidiecezjalny duszpasterz rolników, Dziekan Dekanatu Korycin;
 • KOWR (KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA).
Opublikował: Małgorzata Januszkiewicz

7 maja 2023

Powrót na początek strony